Ceník služeb

 

 

Aktuální ceník

 
Vstupní, pravidelná a výstupní prohlídka do zaměstnání 400
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro brigádu 200
Potvrzení zdravotní způsobilosti – práce ve výškách, práce v noci 500
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro sportovní činnosti a práci s dětmi 200
   
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti pro nový řp 500
Řidičský průkaz – vystavení potvrzení o zdravotní způsobilosti nad 65 let 400
Řidičský průkaz – změna způsobilosti v řízení, rozšíření 400
   
Potvrzení zdravotní způsobilosti pro svářečský průkaz 400
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – vystavení nového potvrzení 700
Zbrojní, kapitánský, potápěčský, pilotní průkaz – prodloužení potvrzení 500
   
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu neurčitou 300
Zdravotní průkaz pro práci v potravinářství – na dobu určitou 200
Potvrzení přihlášky na SS, VŠ 150
Propustka a omluvenka do školy (bez vlastního formuláře) 50
PN (zpětné úpravy, vystavení náhradního hlášení při ztrátě, storno) 100
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost 300
Administrativní úkony spojené s životním a úrazovým pojištěním 250
Administrativní úkony bez vyšetření pacienta 100
Aplikace očkovací látky u nepovinného či nehrazeného očkování + dohled po aplikaci 150
Jednorázové ošetření nepojištěného pacienta  700
Zpráva pro policii či soudy na vlastní žádost 250
Potvrzení pro rekvalifikační kurz  200
Žádost o umístění do domova důchodců, domu s pečovatel. službou 250
Jiné lékařské potvrzení od 200
   

Zdravotní výkony na vlastní žádost:

 
Návrh na lázeňskou léčbu 300
Celkové předoperační vyšetření u výkonů nehrazených ze ZP (dle rozsahu požadovaných služeb) od 2500
Odběr krve na vlastní žádost ( + cena dle sazebníku smluvní laboratoře) od 150
Test na okultní krvácení ve stolici pod 50 let věku + na vlastní žádost 100
EKG vyšetření 300
CRP 100
Glykémie 100
Určení krevní skupiny 300